1. Nákup tovaru
cez internetový obchod www.opletacky.sk môžu využívať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.


2. Spôsob objednávania tovaru
Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar zo stránky www.opletacky.sk, ktorý plní funkciu tlačidla Objednať. Tovar môže byť elektronický (PDF návod na výrobu pleteniny) alebo fyzický (pletený výrobok, vytlačený návod na výrobu pleteniny alebo materiál na výrobu pleteniny. Po zadaní voliteľných parametrov (napríklad počtu kusov, farby, veľkosti) sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, kde je kedykoľvek zákazníkovi k dispozícii k nahliadnutiu. V prípade, že chcete o danom tovare mať viacej informácií, ako je na internetovej stránke, máte možnosť napísať predajcovi a informovať sa na podrobnosti alebo špecifiká ponúkaného tovaru.
Pri vytvorení objednávky je zákazník povinný vyplniť údaje v registračnom formulári. Tieto údaje budú použité iba pre vnútornú potrebu predajcu (Bibiána Zelinová, Majerníkova 15, 841 05, Bratislava, ďalej len predajca). Hneď po vyplnení objednávkového a registračného formulára bude objednávka zaregistrovaná v systéme. Zákazníkovi príde mailom oznámenie o úspešnom odoslaní objednávky. Vtedy zároveň vzniká medzi zákazníkom a predajcom obchodný vzťah, na ktorý sa aplikujú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.


3. Spôsoby platby
Úhrada sumy za objednaný tovar je možná týmito spôsobmi:
Prevodom na účet. Zákazník si môže vybrať typ účtu, aký mu najviac vyhovuje. Ak zákazník neuhradí platbu do piatich dní od objednávky tovaru, je objednávka považovaná za neplatnú a zároveň zaniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a predajcom.
Platobným tlačidlom PayPal, ak je suma za celkový nákup vyššia ako 30 €.
Dobierkou, len v prípade pletených výrobkov a materiálu, nie pri návode. Tovar bude dodaný na dobierku, prostredníctvom Slovenskej pošty.


4. Dodanie tovaru a poplatky
Tovar, ktorý si môžete na stránke www.opletacky.sk objednať sa delí na dve kategórie.

  • Elektronický tovar.
    Elektronické návody na výrobu pletenín, ktoré sú zasielané elektronickou formou, ako príloha emailu. Každý objednaný návod je posielaný ako samostatný email
  • Fyzický tovar.
    Vytlačený papierový návod na výrobu pleteniny, pletený výrobok, materiál na výrobu pleteniny, ktorý je zasielaný Slovenskou poštou ako listová zásielka, balík alebo dobierka. K tovaru si predajca účtuje aj logistický príplatok (poštovné a balné), ktoré závisí od veľkosti celkovej objednávky. Tento poplatok je minimálne 3 € a je závislý od hmotnosti tovaru. Maximálne však do výšky 8 € za jednu objednávku.
    Ceny uvedené na stránke pri tovare sú konečné a platia pre odber na celom území Slovenskej republiky a Českej republiky.
    Objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť aj osobne v predajni na Majerníkovej 19 v otváracích hodinách.


5. Zrušenie objednávky
V prípade platby cez internet je možné objednávku zrušiť telefonicky na telefónnom čísle 0911 980 691 bezplatne do jedného pracovného dňa od odoslania objednávky. Po tomto termíne máme nárok na refundáciu nákladov vzniknutých s vybavovaním storna objednávky. Zaplatená suma bude vrátená zákazníkovi do 3 pracovných dní odo dňa pripísania platby na účet predajcu.


6. Všeobecné podmienky
Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako je uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene , adekvátne zabalený s príslušným návodom na starostlivosť o výrobok. Súčasťou dodávky je priložený daňový doklad. V prípade mimoriadneho výpadku materiálu na výrobu objednaného tovaru zapríčinených výrobcom predajca skontaktuje kupujúceho a dohodne sa na náhradnom termíne, resp. zrušení objednávky.

Dodacia lehota objednaného tovaru je:
– 2 dni po pripísaní platby na účet predajcu v prípade objednávky elektronického návodu na výrobu pleteniny
– 7 pracovných dní v prípade objednávok fyzického tovaru (tlačený návod na výrobu pleteniny, pletený výrobok alebo materiál na výrobu pleteného výrobku) nachádzajúceho sa na skladových zásobách
– Dodacia lehota v prípade špeciálnych objednávok je závislá na konkrétnej dohodne s predajcom formou emailu alebo telefonicky

Kupujúci sa zaväzuje:
– prevziať objednaný tovar
– zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu vrátane logistického poplatku
– v prípade kúpy autorského návodu na výrobu pleteného výrobku sa zaväzuje, že si zhotoví výrobok len na vlastnú potrebu. Návod (elektronický ani vytlačený) nie je určený na ďalší predaj ani na voľné šírenie iným osobám

Predávajúci nenesie zodpovednosť:
– za oneskorené dodanie alebo poškodenie zásielky objednaného tovaru zavinené Slovenskou poštou.
– za prípadné nedodanie materiálu na výrobu tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok, v tom prípade vrátime zaplatenú sumu do 7 dní od zániku objednávky.


7. Reklamácie
Prípadnú reklamáciu tovaru prijímame výhradne v písomnej forme, za ktorú považujeme aj fax, prípadne mail. Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenia výrobku neodbornou a nešetrnou manipuláciou s pleteninou. K reklamácii je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu o kúpe produktu, ktorý si starostlivo uschovajte. Reklamáciu vybavíme do 30 dní od jej prijatia. Po prešetrení reklamácie Vám podľa požiadavky tovar vymeníme, prípadne vrátime peniaze prevodom na Váš účet najneskôr do 7 dní od ukončenia reklamačného konania.


8. Záruka
Výrobky, ktoré predajca ponúka na internetovej stránke www.opletacky.sk sú zhotovené podľa originálnych autorských návodov predajcu s použitím rôznych dostupných priadzí a materiálov. Zákazník má záruku originálnych, ručne zhotovených (handmade) výrobkov, ktoré sa neobjavujú v žiadnych obchodných reťazcoch na Slovensku ani v zahraničí. Kúpa návodu na výrobu pleteniny zákazníka oprávňuje na výrobu troch kusov výrobku pre vlastnú potrebu. Takto zhotovený výrobok nemôže ďalej predávať ani zakúpený návod ďalej voľne šíriť, porušil by tak autorské práva autora modelu.